Parafialna Rada Duszpasterska jest instytucją doradczą księdza Proboszcza i reprezentacją wspólnoty parafialnej. Z jednej strony wspomaga ona i koordynuje organizację pracy duszpasterskiej, a z drugiej strony wyraża opinię o sprawach parafii oraz wysuwa propozycje dotyczące różnych form apostolstwa świeckich, działalności charytatywnej i działalności na rzecz wspólnoty parafialnej. Zmierza też do uaktywnienia poszczególnych wiernych, zespołów parafialnych i grup apostolskich.

 

W naszej Parafii w  dniu 7 października 2012 roku zostały przeprowadzone wybory Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Do wyborów zgłoszono 22 kandydatów.

 

 

W wyniku wyborów Parafialna Rada Duszpasterska w Parafii Św. Jana Chrzciciela przedstawia się następująco:

 

Członkowie z urzędu:

 1. Ks. Mirosław Friedrich  – proboszcz
 2. Pani Joanna Pławecka   - katechetka

Członkowie z nominacji:

 1. Pan Leszek Pudełko – Nadzwyczajny Szafarz Eucharystii
 2. Pan Adam Kumor     – przedstawiciel KSM
 3. Pani Jolanta Spek    - Przedstawiciel Sołectwa

Członkowie z wyboru:

 1. Pan Mirosław Żurawski
 2. Pan Wincenty Janosz
 3. Pani Teresa Pudełko
 4. Pan Piotr Kamiński
 5. Pan Czesław Janosz
 6. Pan Jacek Poterałowicz

menu