GRUPY MINISTRANCKIE

                                                                                                             GRUPA I:                                                                 GRUPA II:

                                                                                                            1. PUDEŁKO MICHAŁ                                           1. SORNOWSKI KAMIL

                                                                                                            2. Pudełko Paweł                                                   2. Sornowski Paweł

                                                                                                            3. Potyka Antoni                                                    3. Pochłopień Szymon

                                                                                                            4. Potyka Aleksander                                           4. Pochłopień Konrad

                                                                                                            5. Simka Jakub                                                       5. Bojdoł Patryk

                                                                                                            6. Wybrańczyk Maksymilian                               6. Sornowski Michał

                                                                                                            7. Wybrańczyk Kacper

 

                                                                                                                                                         GRUPA III:

                                                                                                                                                         1. SERWA MACIEJ

                                                                                                                                                         2. Makówka Jarosław

                                                                                                                                                         3. Makówka Maksymilian

                                                                                                                                                         4. Grzechnik Marcin

                                                                                                                                                         5. Żurawski Miłosz 

                                                                                                                                                         6. Kamiński Karol

                                                                                                                                                         7. Janosz Franciszek

                                                                                                                                                         8. Fabian Łukasz                                                                         

 

 PLAN SŁUŻBY MINISTRANTÓW

 

 

 Sobota 20.01.

   17.00 - Wszyscy Ministranci.

 

 Niedziela 21.01.

    8.00 - Grupa III + Sornowski Kamil, Sornowski Paweł, Sornowski Michał.

 10.30 - Grupa I + Pochłopień Szymon, Pochłopień Konrad, Bojdoł Patryk.

 

 Piątek 26.01.

    16.00 -Grzechnik Marcin, Kamiński Karol.

 

 Sobota 27.01.

    16.30 - Grupa I.

 

 Niedziela 28.01.

    8.00 - Grupa II + Pudełko Michał, Pudełko Paweł, Simka Jakub.

  10.30 - Grupa III + Potyka Antoni, Potyka Aleksander, Wybrańcyk Kacper, Wybrańczyk Maksymilian. 

 

 

   Służba tygodniowa

 Poniedziałek -   7.00 - Sornowski Michał, Serwa Maciej.

 Wtorek           - 18.00 - Pudełko Paweł, Grzechnik Marcin, Simka Jakub.

 Środa              -   7.00 - Potyka Aleksander, Bojdoł Patryk, Janosz Franciszek.

 Czwartek       - 17.30 - Potyka Antoni, Makówka Jarosław, Makówka Maksymilian, Kamiński Karol.

 Piątek             -   7.00 - Pochłopień Szymon, Pochłopień Konrad, Sornowski Paweł, Wybrańczyk Maksymilian.

 

 

 

 

menu